نمایش خبر
نمایش خبر

گزارش تصویری

گزارش تصویری


دیدار مدیر کل آموزش و پرورش با همکاران فناوری به مناسبت فرارسیدن 22 تیرماه روز فناوری اطلاعات