گزارش تصویری دیدار وزیر آموزش و پرورش با مدیران استان یزد در بستر شبکه شاد

گزارش تصویری دیدار وزیر آموزش و پرورش با مدیران استان یزد در بستر شبکه شادآدرس کوتاه :