کاظمی در مراسم اختتامیه اجلاس سراسری نماز در یزد گفت:

کاظمی در مراسم اختتامیه اجلاس سراسری نماز در یزد گفت:


برگزاری اجلاس یک کار ارزشمند است که توسط ستاد اقامه نماز کشور ووزارت آموزش،برگزار میشود.

وی با اشاره با صحبت‌های  مقام معطم رهبری در اجلاس 27 اجلاس سالانه نماز از سوی نشانه حق گذاری در برابر فریصه ای است که می توان همه اعمال و فرایص دیگر روح بده و آنها را کارآمد کند و از سوی دیگر خدمت بزرگی است به آنان حق این هدیه الهی ندانسته د سهل انگاری می کند گفت: آموزش و پرورش می تواند از اتر گذارترین باسه
با کمک همکاران در ستاد اقامه نماز، اتاق فکری تشکیل دادیم گفت : قبلا اجلاس نماز  یک تحلابا حصور یکهزار نفر برگزار می شد
امروز  ما مفتخریم در دومین سال بعد از پیام رهبری اجلاس نماز در تمام مناطق آموزش، و پرورش برگزار می شود. و حتی در برخی مدارس پرچم نماز و 
توجه به اهمیت نماز و فعالیت های مرتبط با این حوزه را برافراشته نگه داشته ایم
و علاوه بر اینکه جامعه و دستگاه ها را نسبت به این موضو ع حساس کردیم و به ویژه نسبت نماز در حوزه آموزش، و پردزش
امسال کار جدید اجلاسیه دانش آموزی و بحت جشنواره پیوند نماز بین خانه، مسجد و مدرسه برگزار کردبم
استان به لحاط جایگاه خوبی در حوزه های فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی انجام دادند دبیرخانه این کار برعهده گرفتند
ما دنبال این هستیم از تمام شیوه های اثر گذار در حوزه نماز و استفاده کنیم و این فضا را توسعه و تعمیم بدهیم.
ما در زیست بوم جدید اقدامات بسیار ارزشمند در حوزه فعالیت‌های قرآن و عترت و نماز انجام داذیم و موفقیت های بسیار چشمگیر دست یافتیم
تشکیل قرار گاه مجازی فعالیت‌های قرآنی و 17 پایگاه در 17 استان کشور فعالیت‌های قرآن و عترت و نماز زمینه مشارکت، تولید محتوا و خلاقیت های زیادی در این حوزه ایجاد کرد
انشالله تولید محتوا های ارزشمند این کار در فصای مجازی و نرم افزارهای جدید  سال اینذه سال آینده نشان خواهد داد
5 پایگاه از در حوزه نماز اختصاص، دادیم در کنار در تمام مناطق آموزش، و گرورش جشن تکلیف را در فصای مجازی برگزار و آموزش عملی نماز را برای دانش آموزان و افزون بر 70 هزار معلم برگزار کردیم
یک دوره آموزشی برای توانمند سازی ائمه جمعه مدرسه با محتوای ویژه در 5 هزار مجازی برگزار کردیم
آموزش، و پرورش برای 100 درصد مدارسی که امکان برگزاری نماز جماعت می کند امروز هم در فصای مجازی با استفاده ازپویش هلی مختلفی راه اندازی شده این فضای معنوی ارتباط با خدا را به ول خانه ها بردیم و تلاش می کنیم این ظرفیت بتوان مقوم فعالیت‌های میدانی و حصوری در فصای پس‌از کرونا باشد

آدرس کوتاه :