پاسخگویی مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)

پاسخگویی مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)


برای تعامل آسان مردم و دولت،برنامه ارتباط مردمی مسئولین در بستر سامانه سامد با حضور مدیرکل آموزش و پرورش امروز چهارشنبه 17 شهریور ماه از ساعت 9 الی 11 صبح صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  " محسن موحدی فرد" مدیرکل  آموزش و پرورش امروز چهارشنبه 17 شهریور ماه از ساعت 9 الی 11 صبح به درخواست های مردمی به صورت مستقیم از طریق خط ۱۱۱ پاسخ داد.

آدرس کوتاه :