واکسیناسیون فرهنگیان استان

واکسیناسیون فرهنگیان استان


محسن موحدی فرد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد:
محسن موحدی فرد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد گفت:۸۰ درصد واکسیناسیون معلمان استان انجام شده که دوز اول آن از هفتم مرداد و دوز دوم آن را از ۵ شهریور دریافت کردند و امیدواریم تا پایان شهریور ماه تمام فرهنگیان استان واکسینه شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛محسن موحدی فرد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در خصوص پروژه مهر و بازگشایی مدارس گفت: ۴۰ درصد مدارس استان کمتر از ۵۰ نفر دانش آموز دارند که آمادگی بازگشایی مدارس کم جمعیت را با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی داریم.
وی اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته قبل از شروع سال تحصیلی جدید سرانه بهداشتی به حساب مدارس واریز خواهد شد.
موحدی فرد خاطر نشان کرد: تجهیزات بهداشتی و ورزشی در ۲۵ شهریور به همه مناطق،نواحی و شهرستان ها ارسال خواهد شد.
آدرس کوتاه :