معارفه

معارفه


معارفه رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛طی ابلاغی از طرف مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد؛ "سید حسین رضوی خوسفی" به عنوان سرپرست اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان معرفی شد .
گفتنی است : "سید حسین رضوی خوسفی" پژوهشگر ، محقق و مدرس در دانشگاه های مختلف و دارای تالیف های زیادی می باشد.
آدرس کوتاه :