راه اندازی 21 دبیرخانه کیفیت بخشی به آموزش در دوره ابتدایی

راه اندازی 21 دبیرخانه کیفیت بخشی به آموزش در دوره ابتدایی


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی این اداره کل از راه اندازی 21 دبیرخانه کیفیت بخشی به آموزش در دوره ابتدایی خبر داد.

در راستای تحقق برنامه های ابلاغی معاونت آموزش ابتدایی وزارت و کیفیت بخشی به نظام آموزش و یادگیری خصوصا ارتقای صلاحیت های حرفه ای معلمان و شایستگی های دانش آموزان؛ معاونت آموزش ابتدایی استان اقدام به تشکیل 21 دبیرخانه کیفیت بخشی کرده و مسئولیت اجرایی آنها را  به ادارات آموزش و پرورش شهرستان و مناطق واگذار نموده است. این دبیرخانه ها تلاش می نمایند تا با بهره مندی از ظرفیت و توانمندی همکاران کلیه مناطق نسبت به ارائه برنامه های مختلف، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی، پیش بینی جشنواره ها و مسابقات و برگزاری جلسات تبادل نظر به صورت زنده با استفاده از امکانات شبکه آموزشی شاد نسبت به کیفیت بخشی جریان آموزش اقدام نمایند. تولیدات دبیرخانه های مذکور جهت استفاده مدیران، معاونین و آموزگاران استان در کانال معاونت آموزش ابتدایی (meyazdedu99@) وکانال آموزگاران  استان(amoozegaran_yazd99@)در سامانه شاد بارگذاری می گردند.

آدرس کوتاه :