تجلیل از مهندسین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

تجلیل از مهندسین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد


به مناسبت 5 اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس در مراسمی از مهندسین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد تجلیل شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ "محسن موحدی فرد"  از زحمات مهندسین تقدیر کرد و گفت: باید با استفاده از پتانسیل و ظرفیت موجودی که در همه شما عزیزان وجود دارد حداکثر استفاده را ببریم و به سمت چابک سازی مجموعه  برویم .
مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد خواستار ارائه راهکار در طرح ها و الکترونیکی کردن برنامه هاجهت ایجاد رفاه نسبی شد و افزود: از نظر یونسکو، مهارت و پیاده سازی داشته های علمی سواد نامیده می شود.
"علی دهقان بهابادی" سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی و توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش هم در این مراسم مهندسین را طراحان اصلی زیربنا و ساختار همه تشکیلات برشمرد که با استفاده از توان علمی و مهارتی خویش مجموعه را راهبری می کنند.
"علی دهقان بهابادی"مهارت در برنامه ریزی ،هماهنگی در سیستم،داشتن دقت کافی،نگاه نرم افزاری داشتن در برنامه ریزی  و ایجاد ساختار مناسب را ضروری دانست و اظهار داشت :اصلاح روش ها باید صورت گیرد تا شاهد بهبود و بهره وری و در نهایت رشد و ارتقاء مجموعه باشیم.
گفتنی است در پایان مراسم با اهداء گل از مهندسین اداره کل آموزش و پرورش تجلیل شد.  
آدرس کوتاه :