تامین اعتبارات لازم برای تجهیز تعدادی از مدارس آماده بهره برداری استان

تامین اعتبارات لازم برای تجهیز تعدادی از مدارس آماده بهره برداری استان


در نشست مشترک استاندار یزد و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مقرر شد:
دکتر طالبی در جریان سفر یک روزه خود به تهران با دکتر رخشانی مهر؛ معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور دیدار و گفتگو کرد و با دستور مساعد معاون وزیر مقرر گردید اقدامات لازم در راستای تامین اعتبار لازم برای تجهیز تعدادی از مدارس آماده بهره برداری استان صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد طالبی در جریان سفر یک روزه خود به تهران با دکتر رخشانی مهر؛ معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست مشترک که مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سرپرست معاونت پژوهش،برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی استان نیز حضور داشتند در خصوص تکمیل مدارس دولتی و نیمه دولتی بحث و تبادل نظر شد.
در این دیدار همچنین با دستور مساعد دکتر رخشانی مهر مقرر گردید اقدامات لازم در راستای تامین اعتبار لازم برای تجهیز تعدادی از مدارس آماده بهره برداری استان صورت گیرد.
آدرس کوتاه :