برگزاری اولین جلسه کمیته محرومیت زدایی و برقراری عدالت آموزشی کنگره ۴۰۰۰شهید استان یزد

برگزاری اولین جلسه کمیته محرومیت زدایی و برقراری عدالت آموزشی کنگره ۴۰۰۰شهید استان یزد


اولین جلسه کمیته محرومیت زدایی و برقراری عدالت آموزشی کنگره ۴۰۰۰شهید استان یزد در آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه بر اهمیت تشکیل کمیته محرومیت زدایی و برقراری عدالت آموزشی از منظر سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: امیدواریم از قبل برون داد کنگره ۴۰۰۰ شهید استان یزد که در اسفندماه سال جاری در استان برگزار خواهد شد، اتفاقات خوب و ارزشمندی در راستای برقراری عدالت آموزشی و محرومیت زدایی رقم بخورد.
"عباسعلی دانافر" هدف از تشکیل این جلسه را همفکری و هم افزایی و استفاده از نظرات کارشناسی در کمیته های هفت گانه دانست و گفت: کمیته ها با در نظر گرفتن نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری،شرایط موجود در مناطق کمتر توسعه یافته ،عشایری و روستایی را رصد و نهادها و دستگاههایی که می توانند در این راستا به کمک آموزش و پرورش بیایند را شناسایی و معرفی نمایند.
 
گفتنی است در این جلسه کمیته های آموزش متوسطه،آموزش ابتدایی و سوادآموزی، تربیت بدنی و سلامت،پرورشی و فرهنگی،پژوهش و برنامه ریزی و پشتیبانی تشکیل و با برگزاری جلسات تخصصی به جمع بندی و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
 
آدرس کوتاه :