بازدید سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی و توسعه مدیریت از سازمان دانش آموزی

بازدید سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی و توسعه مدیریت از سازمان دانش آموزی


سرپرست معاونت پژوهش،برنامه ریزی و توسعه مدیریت از سازمان دانش آموزی و مرکز رفاهی سید مصطفی خمینی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛"علی دهقان بهابادی" سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی و توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش به همراه زهره امیرچقماقی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد و جمعی از مسئولین با حضور در سازمان دانش آموزی از روند اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و همچنین ساختمان در دست ساخت سازمان بازدید کرد و قول مساعدت و همکاری داد.
وی همچنین در ادامه از مرکز رفاهی سید مصطفی خمینی آموزش و پرورش ناحیه یک هم بازدید کرد و در جریان امور جاری قرار گرفت.
 
آدرس کوتاه :