آموزش ترکیبی و بازگشایی تدریجی مدارس

آموزش ترکیبی و بازگشایی تدریجی مدارس


مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: ستاد ملی کرونا مجوز کلی بازگشایی مدارس را به ما داده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان یزد، موحدی فرد در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: مهمترین اصل در بازگشایی مدارس سلامت دانش آموزان است. 
وی ادامه داد: به دلیل شرایط جغرافیایی و شرایط کرونایی متفاوت  شهرستان‌های استان و جمعیت  دانش آموزان در هر منطقه نسخه واحدی برای بازگشایی نمی‌توان پیچید، ولی در مناطق روستایی و کم جمعیت ابرکوه و خاتم با سرانه هر دانش آموز دومتر مربع آموزش حضوری را خواهیم داشت.   
مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد  گفت: برای بازگشایی، اصل مهم سلامت دانش آموزان است و ستاد ملی کرونا مجوز بازگشایی را به ما داده است.   
موحدی فرد، در مورد واکسیناسیون فرهنگیان گفت: تاکنون ۸۵ درصد دز اول و حدود ۳۰ درصد هر دو دز را دریافت کرده اند و تا اول مهر امیدواریم به عدد ۸۵ برسیم. 
وی یاداور شد: آموزش ترکیبی به صورت ابتدا آموزش در شبکه  شاد وبعد به تدریج با واکسیناسیون دانش آموزان بازگشایی تدریجی را در برنامه خواهیم داشت، ولی برای پایه اول و دوم به لحاظ اهمیت حتما آموزش حضوری در برنامه خواهد بود.
آدرس کوتاه :