ثبت نام واکسیناسیون فرهنگیان
ثبت نام واکسیناسیون فرهنگیان

بسمه تعالی

به منظور زمان بندی و نوبت دهی تزریق واکسن کووید-۱۹به فرهنگیان استان یزد لطفا از طریق این درگاه نسبت به ثبت نام اقدام فرمائید. در روزهای آتی بر اساس اولویتهایی نظیر سنوات خدمت، ظرفیت پایگاهها و... به شما نوبت تخصیص داده شده و نوبت تخصیصی از طریق پیامک به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. لذا در تکمیل شماره تلفن همراه دقت فرمایید.

ثبت نام پرسنل مدارس غیر دولتی، طرح خرید خدمات آموزشی، حق التدریس و معلمان وظیفه از تاریخ 1400/5/12 انجام خواهد پذیرفت.

در صورتیکه اطلاعات شما در سامانه یافت نشد، از طریق فرم ثبت مشکل مشخصات خود را وارد نمایید تا علت بروز مشکل بررسی و مرتفع گردد. بدیهی است ورود اطلاعات در فرم ثبت مشکل به منزله ثبت نام نمی باشد ولازم است.  

در صورتیکه ظرف مدت یک هفته پیامک تخصیص نوبت را دریافت ننمودید از طریق بخش ویرایش اطلاعات سامانه از صحت شماره تلفن همراه خود اطمینان حاصل نمایید.