آگهی مناقصه خرید خدمات آموزشی
آگهی مناقصه خرید خدمات آموزشی

آگهی مناقصه خرید خدمات آموزشی

باستناد بخشنامه 265/140 مورخ 10/6/99 وزارت متبوع در خصوص شیوه نامه اجرایی خرید خدمات آموزشی و مفاد بخشنامه 84136 مورخ 5/7/85 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(آیین نامه اجرایی بند"ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)، این اداره کل در نظر دارد خدمات آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم در نواحی و مناطق استان را از طریق مناقصه خریداری نماید. لازم به ذکر  است برگزاری مناقصه خرید خدمات آموزشی بصورت یک مرحله ای و بصورت عمومی  در 3 حوزه (ناحیه 1 یزد، ناحیه 2 یزد، شهرستان و مناطق 12 گانه استان) انجام خواهد شد.

موسسات حقوقی غیردولتی آموزشی دارای مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ علاقمند به شرکت در مناقصه، از روز شنبه تاریخ 19/7/99 می توانند با مراجعه به سایت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.