گردهمایی اعضای گروههای آموزشی دوره متوسطه استان

گردهمایی اعضای گروههای آموزشی دوره متوسطه استان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزارشد.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " دکتر دانافر" مدیر کل آموزش و پرورش استان در این گردهمایی اظهار داشت : موفقیت، تعالی و توسعه یک جامعه در گرو آموزش و پرورش آن جامعه است و وضعیت فعلی آموزش و پرورش نشان دهنده این است که در 30 سال گذشته در آموزش و پرورش چه اقداماتی انجام شده است .
وی مهم ترین عنصر در آموزش و پرورش را معلم دانست و افزود : یکی از عوامل برتری و موفقیت 25 ساله استان یزد در کنکور سراسری  وجود مدیران و معلمانی دلسوز و کارآمد در آموزش و پرورش استان است .
مدیرکل آموزش و پرورش استان گروههای آموزشی را عامل اساسی در کیفیت بخشی نیروهای آموزش و پرورش استان بیان کرد زیرا در این گروهها فرصت برای تبادل اندیشه با سایر معلمان فراهم می شود .
دانافر با اشاره به اینکه سرگروههای آموزشی نقش ویژه ای در کیفیت و جایگاه آموزش و پرورش دارند گفت : سرگروههای آموزشی سرآمدان علمی هستند و در روابط انسانی و اخلاقی هم الگو و سرآمد می باشند که این خصوصیت آنها باعث هماهنگی و ارتقای علمی گروه می شود .
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش نیز در ادامه به برنامه ویژه مدرسه اشاره کرد و افزود : در این برنامه به معلم اجازه داده می شود 50 تا 100 ساعت از محتوای درسی را در سال اجرا کند یعنی مدیر مدرسه و معلم برای مدرسه تصمیم میگیرد .
" منصور ارجمندی " افزود : در اجرای سند تحول بنیادین به مدرسه محوری که همان طرح تعالی مدیریت و ارتقای توانمندی خود معلمان است و همچنین به همراهی و مشارکت همه ی اجزای مدرسه اعم از دانش آموز ، معلم و اولیاء تاکید شده است .
وی تصریح کرد : مدرسه ای که انجمن اولیاء و مربیان، خانواده، مدیر ،معاونین و مشاور در آن مشارکت نداشته باشند مدرسه تعالی نیست و برای داشتن یک مدرسه در راستای سند تحول بنیادین نیازمند مشارکت همه می باشیم.
گفتنی است در پایان مراسم از سرگروههای آموزشی تجلیل شد .

آدرس کوتاه :