نشست انجمن های علمی و آموزشی معلمان استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت : انجمن های علمی بزرگترین بازوهای آموزش و پرورش در حوزه کیفیت بخشی هستند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر" در این نشست اظهار داشت:انجمن های علمی معلمان بزرگترین بازوهای آموزش و پرورش در حوزه کیفیت بخشی است.

وی به جایگاه و نقش انجمن های علمی معلمان به عنوان یک سازمان مردم نهاد و با هدف ارتقاء علمی آموزش و پرورش اشاره کرد.

دانافر افزود : انجمن های علمی یک فرصت است که برنامه های آموزش و پرورش را می توان از طریق آنها اجرایی کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه از انجمن های علمی معلمان خواست به مسائل مربوط به هدایت تحصیلی و انتخاب رشته توسط دانش آموزان توجه بیشتری داشته باشند .

وی گفت :  از طرح های کیفیت بخشی در حوزه های علمی استقبال می کنیم و انجمن های علمی در استان از جایگاه ویژه ای برخور دار است .

درادامه این نشست هریک از اعضا به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای فعالیت های انجمن های علمی و سایر مسائل مرتبط با آموزش و پرورش پرداختند و مدیرکل آموزش و پرورش و معاون پژوهش و برنامه ریزی استان به سوالات حاضران پاسخ گفتند  .

گفتنی است در این نشست از سه انجمن هنر،ابتدایی و زیست شناسی به عنوان انجمن های برتر استان تجلیل شد .

آدرس کوتاه :