مديركل آموزش و پرورش استان يزد : رتبه برتر استان از نظر پوشش تحصيلي دانش آموزان در كشور

مديركل آموزش و پرورش استان يزد گفت : استان يزد از نظر پوشش تحصيلي دانش آموزان جزء 5 استان برتر كشور است.


به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد، " عباسعلي دانافر" آمار دانش آموزان بازمانده از تحصيل و ترك تحصيل در استان يزد در سال تحصيلي 98- 97 را بر اساس آمار اعلام شده از وزارت آموزش و پرورش  928 نفر عنوان كرد .

وي 3 عامل مهاجرت،عدم پيگيري والدين و معلوليت شديد را از عوامل بازماندن كودكان از تحصيل در استان بيان كرد و افزود : در پايش اوليه جهت كودكان بازمانده از تحصيل در استان، تعدادي از اين كودكان شناسايي و به مراكز آموزشي معرفي شدند و در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد برخي ديگر از آنها كه بر اساس كد ملي در آمار استان يزد ثبت شده اند به استان هاي ديگر مهاجرت نموده اند.

دانافر تصريح كرد : در اين پايش تعدادي از افراد نيز به دليل معلوليت شديد در گروه كودكان آموزش پذير قرار نمي گيرند و برخي نيز توسط خانواده در مدارس ثبت نام نشده اند كه از طريق مراجع انتظامي قابل پيگيري است .

اين مقام مسئول گفت : استان يزد از نظر پوشش تحصيلي دانش آموزي در رده استان هاي برتر كشور قرار دارد به نحوي كه گستره خدمات آموزش و پرورش در استان به گونه اي برنامه ريزي شده است كه هيچ دانش آموزي در هيچ جاي استان به علت عدم دسترسي به كلاس درس و مدرسه از تحصيل محروم نشده است.

مدير كل آموزش و پرورش استان يزد با اشاره به اينكه آموزش و پرورش استان حتي براي تحصيل يك دانش آموز در سال هاي اخير در مناطق محروم و روستايي اقدام به تشكيل مدرسه تك كلاسه و اعزام معلم نيز نموده است گفت : در سال تحصيلي98-97 در استان يزد تعداد 36 مدرسه با جمعيت كمتر از 5 نفر دانش آموز جهت پوشش حداكثري دانش آموزان تشكيل شده است.

آدرس کوتاه :