ماده 21

ماده 21

آيا مي دانيد :

« به استناد ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، در صورتي كه متهم  به آراء قطعي صادره توسط هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. »    

اصلاحیه:

با عنایت به تبصره 2 از ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ 17/5/92 مهلت اعتراض به رأی قطعی هیات از یک ماه به سه ماه اصلاح گردید.

   

         دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

آدرس کوتاه :