درخشش فرهنگیان و دانش آموزان یزدی در اختتامیه هشتمین جشنواره کشوری نوجوان سالم

استان یزد با سه برگزیده کشوری در اختتامیه هشتمین جشنواره کشوری نوجوان سالم که در مشهد مقدس برگزار شد حضوری پررنگ داشت.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در آیین تجلیل از مقامهای برتر جشنواره از فرهنگیان برگزیده استان مجید یزدی حائز رتبه دوم کشوری در رشته مداخلات موردی برای توانمندسازی از منطقه نیر، اکرم السادات هاشمی حائز رتبه دوم کشوری در رشته منابع آموزشی و کمک آموزشی از آموزش و پرورش استثنایی، و دانش آموز برگزیده سیده نازی صالحی حائز رتبه دوم کشوری در رشته نقاشی با مدادرنگی از ناحیه دو یزد تقدیر به عمل آمد.


در این مراسم که با حضور دست اندرکاران و برگزیدگان فرهنگی و دانش آموزان سراسر کشور در اردوگاه مشهد مقدس برگزار شد کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت و شکوهی مدیرکل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت نیز حضور داشتند.
لازم به ذکر است که در حاشیه این جشنواره جلسات هماهنگی و هم اندیشی جداگانه ای با حضور روسای ادارات مشاوره کشور، روسای ادارات مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی کشور و کارشناسان مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی کشور برگزار شد و حاضران به بیان نظرات و پیشنهادهای خود جهت پیشبرد امور محوله با توجه به تغییرات اخیر چارت سازمانی پرداختند.

آدرس کوتاه :