جلسه کارگروه جذب و نگهداشت اعضا صندوق ذخیره فرهنگیان استان یزد

جلسه کارگروه جذب و نگهداشت اعضا صندوق ذخیره فرهنگیان استان باحضور مدیرکل آموزش و پرورش تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر کل آموزش و پرورش استان در این جلسه اظهار داشت :  تقویت صندوق ذخیره فرهنگیان و استفاده از ظرفیت های  آن در اولویت برنامه های ما در استان است.
" عباسعلی دانافر" گفت : همکاری با موسسه به ویژه برنامه ریزی و تلاش برای تو جیه اعضای عضو صندوق ذخیره فرهنگیان برای  افزایش سهم الشرکه و افزایش ضریب نفوذ یکی از برنامه های ما است.
وی اقدامات اخیر صورت پذیرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان را ارزشمند خواند و گفت: تاکید  مقام عالی وزارت هم همواره بر حمایت و توجیه اعضا درباره اقدامات و فعالیت های صندوق می باشد.
همچنین در ادامه نماینده موسسه در رابطه با همایش نمایندگان موسسه و برنامه آینده و توفیقات خوب موسسه گزارشی ارائه کرد و خواستار اطلاع رسانی گسترده به اعضاء شد.
لازم به ذکر است در این نشست با توجه به جایگاه استان در کشور و لزوم ارتقا ء آن مقرر شد پیگیری های لازم  در خصوص وضعیت نحوه مشارکت اعضاء صورت گیرد.

 

آدرس کوتاه :