برگزاری کنگره ملی نوزدهمین پرسش مهر ریاست جمهوری

تا دقایقی دیگر؛
حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در جمع دانش آموزان و فرهنگیان برگزیده نوزدهمین پرسش مهر ریاست جمهوری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، تا دقایقی دیگر کنگره ملی نوزدهمین پرسش مهر ریاست جمهوری با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور, سیدجواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و مدیران کل استانها, معاونین پرورشی و برگزیدگان فرهنگی و دانش آموز نوزدهمین پرسش مهر ریاست جمهوری از سراسر کشور  برگزار می شود.

 

آدرس کوتاه :