برگزاری کارگاه آموزشی مدیران مدارس شاهد استانهای سمنان ،خراسان جنوبی و یزد

کارگاه آموزشی مدیران مدارس شاهد استانهای سمنان،خراسان جنوبی و یزد با حضور رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در 6 و 7 آذر ماه با حضور 80 نفر از مدیران مدارس شاهد استانهای مذکور در پژوهشکده تعلیم و تربیت یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت در این نشست به نقش مدیران در اداره مدارس اشاره نمود و گفت :یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت" مدرسه" است و در مدرسه مهم ترین رکن" مدیر" است که باید مدیران در ارتقای سطح کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان برنامه ریزی نمایند.

" محمد رضا رزاقی " در ادامه سخنان خود با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان، کیفیت بخشی را رکن اصلی افزایش توانایی دانش آموزان دانست و از مدیران خواست به این امرتوجه جدی داشته باشند .

" عباسعلی دانافر " مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز ضمن خیر مقدم به مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت در رابطه با کیفیت بخشی و اجرای سند تحول بنیادین به ایراد سخن پرداخت.

در ادامه ابراهیمی مدیر کل بنیاد شهید استان در خصوص تعامل بنیاد شهید و آموزش و پرورش و نقش آنان در موفقیت دانش آموزان طرح شاهد سخنانی را بیان نمود.

گفتنی است این کارگاه بمدت دو روز ادامه داشت و درپایان مدیران به تبادل تجربه پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی پرداختند .

همچنین رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران به اتفاق مدیران کل آموزش و پرورش و بنیاد شهید، در منزل جانباز فرهنگی آقای مهرداوودی جانباز 70 درصد حضور یافتند و ضمن دیدار با وی از ایشان تجلیل نمودند.

آدرس کوتاه :