برگزاری مرحله کشوری جشنواره عکس فعالیت های فوق برنامه ورزشی و طراحی پوستر المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در استان یزد

به گزارش روابط عمومي دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي مرحله كشوري جشنواره عكس فعاليت هاي ورزشي و طراحي پوستر ششمين المپياد ورزشي درون مدرسه اي در دو بخش دانش آموزي و فرهنگيان به ميزباني استان يزد در حال برگزاري مي باشد.

اين جشنواره از تاريخ 17 لغايت 19 تيرماه در سالن پژوهشكده تالار فرهنگيان آموزش و پرورش استان يزد در حال برگزاري است. اين دوره با حضور داورين منتخب از استان هاي كشور و ناظرين ستادي انجام مي گردد. لازم به ذكر است كه آثارعكس در دوبخش فرهنگي و دانش آموزي و با محور المپياد ورزشي درون مدرسه اي، حياط پويا، نرمش صبحگاهي و كانون ورزشي مي باشد. همچنين بخش ويژه اين دوره طراحي پوستر ششمين المپياد ورزشي درون مدرسه اي مي باشد. عكس ها و پوستر هاي منتخب استان هاي كشور جهت داوري به دبيرخانه اين دوره از رقابت ها كه آموزش و پرورش استان يزد مي باشد ارسال گرديد و از نفرات برگزيده هر بخش از سوي دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي تقدير به عمل خواهد آمد.

آدرس کوتاه :