برای تربیتِ معلمی متعهد، نیازمند دانشگاهی پیشرو هستیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:
دکتر عباسعلی دانافر، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در مراسم تکریم و معارفه رییس جدید دانشگاه فرهنگیان با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی متعهد، از نیاز به دانشگاهی پیشرو در این حوزه سخن گفت.دکتر عباسعلی دانافر، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در مراسم تکریم و معارفه رییس جدید دانشگاه فرهنگیان با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی متعهد، از نیاز به دانشگاهی پیشرو در این حوزه سخن گفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دانافر با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان یک دستگاه ماموریت محور است، مهمترین رسالت آن را تربیت معلم خوب ذکر کرد و افزود: معلم خوب، عیب و نقص سایر بخش ها از جمله کتاب، ساختمان و فضای آموزشی، تجهیزات، قوانین و مقررات و ... را پوشش می دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در بخش دیگری از صحبت های خود با حیاتی دانستن خروجی دانشگاه فرهنگیان برای آموزش و پرورش از مسئولین این دانشگاه خواست مسایل تربیتی و جنبه مربی بودن معلمان را مورد توجه جدی تر قرار دهند.
وی با طرح شرایط اجتماعی موجود در جامعه از بازنشستگی بیش از نیمی از معلمین آموزش و پرورش طی سال های آتی خبر داد و گفت این در حالی است که رشد جامعه دانش آموزی کشور روند صعودی دارد و طی مدت کوتاهی آمار جامعه دانش آموزی ما به 16 میلیون نفر خواهد رسید که این موضوع جایگاه ویژه دانشگاه فرهنگیان در تربیت و پرورش نیروی جدید را نمایان می سازد.
دانافر در انتها خواستار نقش آفرینی بیشتر دانشگاه فرهنگیان در توانمند سازی مدیران و معلمان در کنار تامین و تربیت نیروهای جدید آموزش و پرورش شد و برای هرگونه همکاری در این خصوص اعلام آمادگی کرد.
لازم به ذکر است در این مراسم که با حضور مسئولین سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و مسئولین استانی در محل تالار فرهنگیان برگزار شد از زحمات پنج ساله دکتر فضل الله رضایی اردانی تقدیر و دکتر منصور دهقان منشادی به عنوان رییس جدید دانشگاه فرهنگیان یزد معرفی گردید.