انتزاع اداره مراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی از حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت

اداره مراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی از حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت انتزاع شد و به حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی الحاق گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، طی مراسمی با حضور" عباسعالی دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان و " عباس دهقان "معاون تربیت بدنی و سلامت و" علی سرداری" معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل به صورت رسمی اداره مراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی به معاونت پرورشی و فرهنگی الحاق گردید .

دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این مراسم اظهار داشت : فعالیت در این حوزه نیازمند دقت ، برنامه ریزی و توزیع عادلانه منابع است که تاکنون رعایت شده و امیدواریم بتوان در حوزه پرورشی نیز برای دانش آموزان مثمر ثمر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه رفتارهای پرخطر همان آسیب های اجتماعی است افزود : بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس مهم و جدی است و همه حوزه ها در آموزش و پروش باید در رفع مقوله آسیب های اجتماعی و رفتارهای همکاری و همیاری کنند .

 

آدرس کوتاه :