افتخار آفرینی معلمان تربیت بدنی خواهر استان

تیم منتخب رقابت های علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی خواهران استان یزد در بیست و نهمین دوره رقابت های علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی خواهر سراسر کشور افتخار آفریدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، بیست و نهمین دوره از مسابقات علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی سراسر کشور در استان های اردبیل و اصفهان برگزار گردید در این دوره از مسابقات استان یزد در قالب دوتیم هفت نفره شامل نفرات برتر از 6گروه سنی برادران و خواهران پس از برگزاری مرحله شهرستانی و استانی در مرحله کشوری  این رقابت ها شرکت نمودند .

 تیم منتخب برادران شامل حامد قره چاهی ،رضا خدام،مصطفی کریمی ،محسن کوچک پور ،حسین خلیلی و مصطفی دوست گل با مربیگری احمد رمضان پناه از 3 تا 7شهريور ماه به میزبانی استان اردبیل در این رقابت ها شرکت نمودند .

همچنین تیم منتخب خواهران شامل فاطمه السادات موسوی ،فاطمه ميرجليلي ،طیبه رعیت ،مهدیه حیدری ،فاطمه اکرمی و حمیده حداد زاده با مربیگری فاطمه فتح آبادی از 10تا 15شهريور ماه به میزبانی استان اصفهان در این رقابت ها شرکت نمودند .

در پایان این دوره از رقابت ها تیم منتخب معلمان تربیت بدنی خانم استان یزد خوش درخشیدند که حائز کسب مقام اول درگروه سنی دوم توسط "فاطمه ميرجليلي" آموزگارتربیت بدنی ناحیه یک آموزش و پرورش استان یزد ، مقام اول درگروه سنی چهارم توسط " مهدیه حیدری" دبیر تربیت بدنی ناحیه دو آموزش و پرورش استان یزد و همچنین مقام چهارم درگروه سنی سوم توسط " طیبه رعيت" آموزگارتربیت بدنی ناحیه یک آموزش و پرورش استان یزد شدند .

آدرس کوتاه :