نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

داوری اولیه طرحهای بیستمین دوره خوارزمی


 

داوری اولیه طرحهای بیستمین  دوره خوارزمی از اوایل اردیبهشت 1397 در محل باشگاه علمی پژوهشی جوان یزد در حال  برگزاری است.

این داوری ها در کارگروه های زیر انجام گرفته است. 

         داوری هنر(عکاسی،طراحی،گرافیک)

 

داوری موسیقی

 

داوری طرح های فنی

 

داوری طرح های پژوهش های علوم انسانی

 

آدرس کوتاه: