نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

داوری استانی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی


 

مرحله اول  داوری استانی طرح های بیستمین دوره جشنواره جوان خوارزمی از روز یکشنبه 3  تیر ماه 1397  در حال برگزاری است و تا چهارشنبه 6  تیرماه ادامه دارد. مرحله نهایی داوری استانی از 16 لغایت 20 تیرماه جاری انجام خواهد شد. 

 

 
آدرس کوتاه: