نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور خبرنگاران صدا و سیمای مرکز یزد در باشگاه علمی پژوهشی جوان


در تاریخ 1396/9/1 خبرنگار صدا و سیمای یزد به منظور انعکاس نتایج المپیادها و جشنواره خوارزمیدانش آموزان یزدی در باشگاه جوان حضور یافته و گزارشی را برای پخش در شبکه ی استانی و سراسری تهیه کردند. 

 

مشاهده ی فیلم گزارش پخش شده از صدا و سیما

 

آدرس کوتاه: