نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب باشگاه علمی و پژوهشی جوان به عنوان پژوهشسرای برتر وزارت آموزش و پرورش در سال 1396


 

در سال 1396 باشگاه علمی و پژوهشی جوان یزد به عنوان پژوهشسرای برتر وزارت آموزش و پرورش در کشور انتخاب شد.

 

آدرس کوتاه: