تصاویر
تصاویر

حداقل کردن حداکثر

 

 

 

 

 

سوالات المپیاد دوره های گذشته
سوالات المپیاد دوره های گذشته

حداقل کردن حداکثر

          دفترچه سوالات و کلید اولیه آزمون های مرحله دوم المپیاد 97-96

 

دفترچة سوالات و كليد اولية  مرحله اول آزمون المپيادهاي علمي

سال تحصيلي 97-1396،از طريق لينك‌هاي زير قابل دسترس مي‌باشد.

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد ادبي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد رياضي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد زيست شناسي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد شيمي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد فيزيك كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد كامپيوتر كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد نجوم و اخترفيزيك كد1

 

سوالات و پاسخنامه المپیادهای مرحله دوم سال تحصیلی 95-96

دفترچه و كليد سوالات المپياد ادبي كد 1

دفترچه و كليد سوالات المپياد زيست شناسي كد 1

دفترچه و كليد سوالات المپياد رياضي - روز اول

دفترچه و كليد سوالات المپياد رياضي - روز دوم

دفترچه و كليد سوالات المپياد سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي كد1

دفترچه و كليد سوالات المپياد شيمي – تشريحي

دفترچه و كليد سوالات المپياد شيمي - تستي كد 1

دفترچه و كليد سوالات المپياد شيمي -  تستي كد 2

دفترچه سوالات المپياد فيزيك – نظري

دفترچه سوالات المپياد فيزيك - عملي  

دفترچه و كليد سوالات المپياد كامپيوتر – روز اول - تستي

دفترچه سوالات المپياد كامپيوتر – روز دوم - كليد تشريحي

دفترچه و كليد سوالات المپياد نجوم و اخترفيزيك - تشريحي

 

سوالات و پاسخنامه المپیادهای مرحله اول سال تحصیلی 95-96

دفترچه سوالات المپياد ادبي كد1

دفترچه سوالات المپياد رياضي كد1

دفترچه سوالات المپياد زيست شناسي كد1

دفترچه سوالات المپياد سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي كد1

دفترچه سوالات المپياد شيمي كد1

دفترچه سوالات المپياد فيزيك كد1

دفترچه سوالات المپياد كامپيوتر كد1

دفترچه سوالات المپياد نجوم و اخترفيزيك كد1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سوالات المپیاد ادبی

سوالات المپیاد ادبی

 

 دفترچه آزمون و پاسخنامه تشریحی هشتمین المپیاد دانش‌آموزی نانو

دفترچه سوال  و دفترچه پاسخ هفتمین المپیاد نانو

دفترچه سوال و دفترچه پاسخ سومین دوره المپیاد نانو

 

 

سوالات مرحله اول سی و چهارمین المپیاد ریاضی ایران 
شرح: دفترچه سوالات و کلید سی و چهارمین المپیاد ریاضی ایران که در بهمن 1394 برگزار شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 717.77 Kb

  مرحله اول نوزدهمین المپیاد زیست شناسی ایران 
شرح: دفترچه سوالات و کلید نوزدهمین المپیاد زیست شناسی ایران که در بهمن 1394 برگزار شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 1.46 MB

شانزدهمین المپیاد زیست شناسی (مرحله دوم-1392)  

شرح: دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی ارایه شده توسط باشگاه دانش پژوهان جوان، المپیاد مرحله دوم سال 1392
نسخه: RAR-PDF اندازه فایل: 727.54 Kb

هفدهمین المپیاد زیست‌شناسی - 1392 
شرح: دانلود دفترچه‌ی سوالات و پاسخ تشریحی مرحله‌ی اول هفدهمین المپیاد زیست‌شناسی ایران
نسخه: PDF-RAR اندازه فایل: 1.47 MB

سوالات المپیاد زیست شناسی

سوالات المپیاد زیست شناسی سال 88

سوالات المپیاد زیست شناسی سال 89

سوالات المپیاد زیست شناسی سال 90

سوالات المپیاد زیست شناسی سال 91

سوالات المپیاد زیست شناسی سال 92

سوالات المپیاد زیست شناسی سال 93

سوالات مرحله اول  بیست و نهمین المپیاد فیزیک ایران 
شرح: دفترچه سوالات و کلید بیست و نهمین المپیاد فیزیک ایران که در بهمن 1394 برگزار شده است.
نسخه: PDF اندازه فایل: 682.62 Kb

 

سوالات المپیاد فیزیک

 

سوالات المپیاد سلولهای بنیادی

سوالات المپیاد سلولهای بنیادی

 

دفترچه سوالات و کلید مرحله دوم المپیاد سلول‌های بنیادی 95 

 

سوالات المپیاد نجوم

سوالات المپیاد شیمی

سوالات مرحله اول  بیست و سومین المپیاد کامپیوتر ایران