نشست شورای معاونین آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد

با حضورمعاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش کشور؛
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش کشورگفت : استان یزد صادر کننده نخبه های جوان به سراسر کشور می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "رضوان حکیم زاده " صبح امروز در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد که در سالن شهید ساداتی اداره کل برگزارشد گفت: جای خوشحالی دارد که در هر کجای کشور نگاه میکنی نخبه های یزدی و جود دارد و استان یزد به عنوان یک صادر کننده نخبه در کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی هویت کودکان ایرانی اسلامی در دوره پیش دبستانی در استان یزد گفت : مهم ترین جایی که می توان این همایش را برگزار نمود و نتیجه خوبی را هم از آن گرفت استان یزد می باشد زیرا این استان به عنوان یک الگو و نمونه در حفظ هویت ایرانی اسلامی در کشورقلم داد می شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش کشوربا بیان این مطلب که یونسکو شهر یزد را به عنوان نماد ماندگاری و مانایی ثبت کرده است قطعا حاصل اندیشه مردمان و ایستایی درهویت و ریشه مردمان این سرزمین دارد.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در خصوص دانش آموزان اتباع  که می گویند نباید هیچ دانش آموز افغانستانی از تحصیل بازماند گفت: همان طور که درسازمان ملل و یونسکو به نژاد های دیگر احترام گذاشته می شود در ایران هم به دانش آموزان اتباع این فرصت را بدهیم که بتوانند تحصیل کنند وسودمند باشند و زمینه های رشد و پیشرفت را برای آنان فراهم کنیم.

حکیم زاده در ادامه گفت: در جامعه امروزی نباید این تفکر را داشته باشیم که میتوانیم با یک پارچگی و یک دسته بودن، خود را حفظ کنیم و به پیشرفت خود ادامه دهیم بلکه این وظیفه ماست که اینگونه انسان هارا جذب کنیم و روی آنها اثر بگذاریم آن وقت می توان بر روی آنها سرمایه گذاری کرد و از به وجود آمودن تنش ها و آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد نیزدراین نشست افزود : استان یزد دارای ویژگی های خاصی است که این ویژگی ها آن را متمایز ساخته است.

" عباسعلی دانافر" با اشاره به برخی از ویژگی ها استان یزد گفت: استان یزد دارای بیش از 2700هکتار بافت تاریخی، قطب بهداشت و درمان کشور، پیشتازی دانش آموزان طی 24 سال گذشته در کنکور سراسری، دارای اولین منطقه فناوری کشور و دومین استان دارای پارک علم و فناوری می باشد. .

وی سرمایه گذاری در حوزه آموزش ابتدایی را یک سرمایه گذاری زیربنایی و بنیادین دانست و افزود :خروجی آن را می توان در چند سال آینده در پایه های دوازدهم مشاهده نمود.

دانافربا اشاره به صدر نشینی 24 ساله دانش آموزان یزدی در کنکور سراسری بیان داشت: این موفقیت ها ریشه در عوامل فرهنگ و اعتقادی خانواده ها، همدلی دستگاهای مجاور و تلاش های ستودنی خیرین مدرسه ساز دارد .

 

summary-address: