مسابقات شطرنج دانش آموزان پسر آموزشگاههای استان یزد برگزارشد

مسابقات شطرنج دانش آموزان پسر آموزشگاههای استان یزد در دو مقطع ابتدایی و دوره متوسطه اول در قالب طرح کانون قهرمان برگزارشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این مسابقات  با شرکت بیش از70 نفر در قالب 6  تیم در11تیر ماه در خانه شطرنج یزد برگزار گردید.

در پایان در مقطع ابتدایی محمدعرفان شیرازی زاده از ناحیه یک یزد مقام اول ،امیر عباس اخگری از ناحیه دومقام دوم ، محمد متین حیدری از ناحیه یک یزدمقام سوم و راستین حاتم پور از ناحیه دو یزد مقام چهارم ، سید آراد آثاری از ناحیه دو مقام پنجم را کسب نمودند .

همچنین در مقطع متوسطه اول محمد مسعود حیدری از ناحیه دویزد مقام اول ، مبین جامع از ناحیه یک مقام دوم ، محمدطالعی  ازاردکان  مقام سوم وبنیامین سوادپور ازناحیه یک مقام چهارم، محمدرضا فلاح  ازمیبد مقام پنجم این مسابقات را به دست آوردند.

گفتنی است کمیته فنی مسابقات ، نفرات برگزیده و منتخب این دوره از مسابقات را انتخاب نمودند ، تا تیم منتخب استان یزد در تابستان 97 به مسابقات کشوری )مقطع ابتدایی دراستان مازندران ومقطع متوسطه اول دراستان زنجان) اعزام گردند .

summary-address: