گزارش تصویری

گزارش تصویری


بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از دبستان دخترانه آیت الله خاتمی ناحیه یک یزد

آدرس کوتاه :