گزارش تصویری

مدیر کل آموزش و پرورش با پیشکسوت عرصه تعلیم و تربیت دیدار کرد

" دکتر عباسعلی دانافر" به همراه جمعی از مسئولین آموزش و پرورش استان  با حضور در منزل دکتر بهارستان پیشکسوت عرصه تعلیم وتربیت و عضو شورای آموزش و پرورش با وی دیدار کرد.

آدرس کوتاه :