گزارش تصویریبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "مهندس سید حسینی"  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارو رئیس ستاد تسهیلات سفر ضمن بازدید از پایگاههای پذیرش و ثبت نام اسکان نوروزی در نواحی آموزش و پرورش یک ودو یزد از نزدیک روند ارائه خدمات به میهمانان نوروزی را بررسی کرد
ایشان ضمن دیدار و گفتگو با مسافران و مسئولان ستادهای اسکان از نحوه خدمات رسانی آموزش و پرورش به مسافران و میهمانان نوروزی قدردانی کرد

آدرس کوتاه: