کسب طلای المپیاد علمی کشور توسط دانش آموز میبدی

محمد جواد انتظاری مدال طلای المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، بنا به گفته مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد محمد جواد انتظاری دانش آموز سال سوم دبیرستان شهید رحیمی فر میبد توانست مدال طلای المپیاد علمی کشور در رشته سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی را از آن خود کند .

" محسن موحدی فر" موفقیت های دانش آموزان میبدی در زمینه های مختلف علمی و پرورشی را ستود و افزود: دانش آموز امیر محمد محمودیان نیز توانست مقام سوم جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی در رشته زبان و ادبیات فارسی را کسب نماید.

این دانش آموز در پایه نهم دبیرستان شاهد شهید با هنر میبد به تحصیل اشتغال داشته است.

آدرس کوتاه: