نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چند خبر ورزشی

مسابقات شنا دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی/ مسابقات مینی والیبال دانش آموزان پسر استان / مسابقات دوومیدانی دانش آموزان پسر استان

 

 

مسابقات شنا دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی استان برگزارشد

مسابقات شنا دانش آموزان پسر استان در مقطع ابتدایی با شرکت 30دانش آموز در استخر شنای شهدای دانش آموز(فرهنگیان ) برگزار شد.

نتایج تیمی بدین شرح می باشد :

مقام اول :ناحیه یک

مقام دوم :ناحیه دو

مقام سوم :اردکان

درضمن تیم منتخب دانش آموزان استان درتابستان 95 به مسابقات کشوری اعزام می شود.

 

 

مسابقات مینی والیبال دانش آموزان پسر استان

 مسابقات مینی والیبال دانش آموزان پسر استان با شرکت 5 تیم به مدت سه روزدرسالن شهید کارگر برگزار شد.

پس از برگزاری 10 مسابقه نتایج ذیل حاصل گردید :

مقام اول :ناحیه یک

 مقام دوم :ناحیه دو

مقام سوم :اردکان

 

  مسابقات دوومیدانی دانش آموزان پسر استان

  مسابقات دوومیدانی دانش آموزان پسر استان در سه مقطع تحصیلی استان با شرکت بیش از 160 نفر در ورزشگاه شهید نصیری برگزار گردید که نتایج تیمی به شرح ذیل می باشد.

نتایج تیمی مقطع ابتدایی :

تیم ناحیه یک مقام اول   تیم اردکان مقام دوم و تیم ناحیه دو مقام سوم

نتایج تیمی مقطع متوسطه دوره اول :

تیم اردکان مقام اول  تیم ناحیه دو مقام دوم و تیم مهریز مقام سوم

نتایج تیمی مقطع متوسطه دوره دوم :

تیم ناحیه دو مقام اول  تیم ناحیه یک مقام دوم و تیم اردکان مقام سوم 

گفتنی است کمیته فنی مسابقات ، نفرات برگزیده و منتخب این دوره از مسابقات را انتخاب نمودند، تا تیم منتخب استان یزد در تابستان 95 به مسابقات کشوری اعزام گردند.