نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وزير آموزش و پرورش در اولين كنگره سازمان دانش آموزي :

سازمان دانش آموزي براي ارتقاي فعاليت هاي اجتماعي خود بايد نقش هاي جديد و جذاب تعريف كند

 
وزيرآموزش و پرورش با بيان اينكه ترويج هنجارها و ارزش ها بايد در رفتار دانش آموزان متجلي شود و اين الزام بسيار مهم است گفت : روش هاي غير مستقيم در رفتار سازي دانش آموزان بسيار موثر است و سازمان دانش آموزي بايد براي تحقق ماموريت اصلي خود كه همانا تربيت اجتماعي و سياسي دانش آموزان است نقش هاي جديد و جذاب درمحيط مدرسه فعاليت هاي اردوي خود تعريف كند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، صبح امروز علي اصغر فاني در اولين كنگره سازمان دانش آموزي كه درساختمان سابق مجلس شوراي اسلامي درحال برگزاري است اظهاركرد: تشكل هاي دانش آموزي اعم از اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ، بسيج  دانش آموزي ، سازمان جوانان هلال احمر ، سازمان دانش آموزي واخيرا سفيران سلامت  براي كمك به آموزش و پرورش تشكيل شده اند و آموزش و پرورش در دولت تدبيرواميد اين تشكل ها را فرصتي براي آموزش و پرورش و تعليم و تربيت كودكان ، جوانان ، نوجوانان مي داند .

وي افزود : در سند تحول بنيادين براي تربيت شش ساحت تعريف شده است كه يكي از آنها تربيت سياسي و اجتماعي دانش آموزان است كه ماموريت اصلي سازمان دانش آموزي ارتقاي اين ساحت تربيت است و بايد دانش آموزان در سنين مدرسه ياد بگيرند كه چگونه در جامعه با ديگران تعامل كنند و در جامعه هم زيستي مسالمت آميز با ديگران داشته باشند.

عضو كابيته تدبير واميد مسئوليت پذيري را اولين شرط تحقق تربيت سياسي اجتماعي در دانش آموزان عنوان كرد وادامه داد : مسئله يابي ، بررسي روش هاي حل مسئله و درنهايت افزايش اعتماد به نفس در دانش آموزان در ذيل تربيت سياسي و اجتماعي دانش آموزان تعريف مي شود و اين اوامر حداقل هايي است كه هر تشكل بايد در فعاليت هاي گروهي ، تشكيلاتي و تيمي خود رعايت كند .

فاني با بيان اينكه آماده سازي دانش آموزان براي حضور فعال و اثر بخش درجامعه از وظايف اصلي سازمان دانش آموزي است خاطرنشان كرد : «آموختن براي دانستن» ، «آموختن براي به كار بستن » ،‌« آموختن براي زيستن » و «آموختن براي با ديگران زيستن » از كاركردهاي نظام تعليم و تربيت در جهان محسوب مي شود كه سازمان دانش آموزي بايد به دو بخش آخر اين كاركردها توجه ويژه اي داشته باشد تا بتواند ارزش هاي منبعث از فرهنگ ايراني - اسلامي را در رفتار دانش آموزان نهادينه كند و اين كار بسيار مهم زمان بر و دشوار است .

وزيرآموزش و پرورش تشكيل شوراي هماهنگي تشكل هاي دانش آموزي را از اقدامات مهم آموزش و پرورش دولت يازدهم عنوان كرد و افزود : مديران كل آموزش و پرورش استان ها و معاونين پرورشي بايد نسبت به تقويت فعاليت تشكل هاي دانش آموزي توجه ويژه اي داشته باشند تا بتوانند با هم افزايي كه در اين تشكل ها ايجاد مي كنند بتوانند بازوي مشورتي و اجرايي آموزش و پرورش در رسيدن به اهداف عاليه نظام تعليم و تربيت كشور باشند.

وي خاطر نشان كرد : توانمند سازي مربيان سازمان دانش آموزي مي تواند در افزايش اثر بخشي سازماني موثر باشد و مديران كل آموزش و پرورش استان ها نيز بايد تقويت تشكيلات در سازمان دانش آموزي را در دستور كار خود قرار دهد .

آدرس کوتاه: