همایش توجیهی مدیران مدارس مجری طرح اسکان نوروزی درشهریزد

معاون پشتیبانی : مجریان طرح اسکان نوروزی سفیران فرهنگ یزدی ها هستند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد همایش توجیهی مدیران مدارس  مجری طرح اسکان نوروزی در نواحی یک و دو یزد صبح امروز درسالن اجتماعات پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزارشد .

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش دراین همایش با قدردانی از زحمات همه عوامل ستادهای اسکان نوروزی درسال قبل از همراهی مدیران مدارس تشکر کرد و گفت : مدیریت و برنامه ریزی شایسته شما،  نمودی از توجه به عزت ، عظمت و کرامت معلم است .

"علی دهقان بهابادی"  در تعریفی از خدمات اسکان نوروزی در مدارس گفت : "این خدمات زندگی را برای دیگران اندکی آسان کردن است " ولی شاخصه اصلی آن ، حسن خلق ، میهمان نوازی و خوش رویی است که تکریم و حفظ حرمت معلم را به همراه دارد .

وی با اشاره به اینکه  تمامی دست اندرکاران ومجریان طرح اسکان نوروزی معلم هستند  و این خدمات را دردرجه اول به قشر فرهیخته فرهنگیان ارائه می کنند گفت : شما سفیران فرهنگ ومیهمان نوازی یزدی ها هستید و باید با رفتار ، همدلی  و همراهی خود این میهمان نوازی را ثبت و جاودانه کنند.

دهقان خاطرنشان کرد در شهر یزد امسال 2 هزار و 230 کلاس درس در 233 مدرسه در نواحی دوگانه  برای اسکان معلمان تجهیز و آماده سازی شده است و تمامی فرایند و ارائه خدمات اسکان به ادارات آموزش و پرورش نواحی یک ودو واگذارشده است .

وی اظهار امیدواری کرد درآینده شرایطی فراهم شود که بسیاری از فرایندها از جمله ارائه خدمات اسکان نوروزی به خود مدارس واگذار شود .

اضافه می نماید پایگاه های اسکان نوروزی آموزش و پرورش نواحی یک و دو یزد با ثبت نام و پذیرش مسافران نوروزی آنان را برای اسکان به مدارس معرفی می کنند .

آدرس کوتاه: