نشست يك روزه كارشناسان سنجش نواحي ، شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش استان

نشست يك روزه كارشناسان سنجش نواحي ، شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش استان یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این نشست با هدف هماهنگي بيشتر در برگزاري امتحانات نهائي و داخلي خرداد 96 و تبيين برنامه هاي اداره سنجش و همچنين تمهيد مقدمات برگزاري  آزمونهاي  ورودي مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان و همچنين كنكور سراسري در پژوهشكده تعليم و تربيت برگزار گرديد .

در اين جلسه دكتر دانافر  مدير كل آموزش و پرورش  نيز شركت فرمودند و پيرامون جايگاه سنجش ، اهميت امتحانات پاياني و تمهيد مقدمات تصحيح اوراق الكترونيكي بياناتي  ايراد فرمودند  .

آدرس کوتاه: