نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک کارشناسان حوزه سواد آموزی

معاون پشتیبانی : علم وآگاهی شفای زندگی و لذت زندگانی است

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "علی دهقان بهابادی " در نشست مشترک کارشناسان حوزه سوادآموزی استان با تقدیر از زحمات دست اندرکاران سوادآموزی استان گفت : مهمترین وظیفه شما وآموزشیاران علاوه بر آموختن سواد ، تغییر نگرش درسوادآموزان است .

"دهقان بهابادی " با اشاره به اینکه هیچ وقت برای آموختن و یاد گرفتن دیر نیست از یاد دهنده های سواد خواست زمینه ای فراهم کنند که سوادآموزان هرگز برای سوادآموزی احساس دیر شدن نداشته باشند .

ایشان از یادگرفتن سواد، آموختن علم و ارتقای آگاهی به عنوان شفای زندگی یاد کرد و گفت : علم وآگاهی شفای زندگی و لذت زندگانی است .

این مسئول بی اشتهائی علمی ، ازدست رفتن فرصت و ناامیدی را نقطه مقابل خوشبینی دانست وافزود : این وظیفه ماست که به مخاطب خود آموزش دهیم که هرلحظه از زندگی نقطه آغاز و حیاتی دوباره است و دانش و آگاهی می تواند این حیات دوباره را برای ما لذت بخش کند .