نشست مسئولین و کارشناسان سوادآموزی نواحی یک و دو یزد و شهرستان تفت و منطقه زارچ

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان یزد گفت : ناظران آموزشی با بررسی دقیق کیفیت های آموزش در ایام کرونا ، تلاش نمایند تا هم حق آموزش دهنده و هم حق سوادآموز ضایع نگردد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون سوادآموزی استان در جمع مسئولین وکارشناسان  سوادآموزی  نواحی یک و دو یزد و شهرستان  تفت و منطقه زارچ ضمن تشکر از اقدامات انجام شده بابت آموزش و ارزشیابی کلاس های سال 1398 در ایام ویروس منحوس کرونا گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی از سازمان نهضت سوادآموزی کشور کلاس های سوادآموزی سال 1398 باید تا پایان تیرماه تعیین تکلیف و  پایان یافته شوند و در این زمینه ناظران آموزشی با بررسی دقیق کیفیت های آموزش در ایام کرونا ، تلاش نمایند تا هم حق آموزش دهنده و هم حق سوادآموز ضایع نگردد.

مرآت امین الرعایا با اشاره به سیاست های  سوادآموزی در سال 1399 گفت: حجم اولیه اختصاصی هر شهرستان و منطقه آماده ابلاغ است و به محض نهایی شدن در سامانه سوادآموزی ابلاغ می گردد با توجه به اینکه شروع کلاس ها احتمالا از نیمه مردادماه باشد باید شرایط جذب بیسوادان  توسط شورای پشتیبانی و دستگاه های عضو فراهم گردد. ایشان استفاده از ظرفیت مراکز یادگیری محلی و مدارس را از اولویت های سوادآموزی استان برشمرد و گفت: همه مدیران موظف در همکاری با سوادآموزی هستند اگر مدیری در این زمینه کوتاهی کرد گزارش گردد تا پیگیری نماییم.

در این نشست مسئولین و کارشناسان سواداموزی نواحی یک و دو وشهرستان تفت و منطقه نیر گزارشی از فعالیتهاو مشکلات خود ارائه که راه کارهای در جهت بهبود فعالیت های سوادآموزی ارائه گردید.

 شایان ذکر است مشابه این  جلسه که هرهفته با حضور مسئولین و کارشناسان سوادآموزی سه الی چهار شهرستان می گردد چالش ها و مشکلات سوادآموزی هر منطقه بررسی و راه کارهای حل مشکلات ارائه می گردد.

آدرس کوتاه :