نشست صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش با دانشجو معلمان و معلمان جوان استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت : تعالی هر جامعه درگرو جایگاه معلمان آن جامعه است .


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر " در این نشست اظهار داشت : معلمی هنر ذاتی، علم و تجربه است که این سه مقوله باید با هم ترکیب شود تا معلم به معنای واقعی شکل بگیرد .
وی با اشاره به اینکه موفقیت یعنی پا را فراتر  از عرصه تعریف نشده نقشمان بگذاریم نه  اینکه صرفا در چارچوب وظیفه و تکلیفمان عمل کنیم، رشد فردی و شخصی  را زمینه ساز تاثیر گذاری و پذیرش توسط گروهها ی تصمیم گیرنده دانست.
دانافر افزود : روحیه یک معلم جوان روحیه حق طلبی و مطالبه گری است و با  احساس تعلق نسبت به نظام آموزشی موجب تعالی آن می گردد.
دانافر جایگاه آموزش و پرورش استان را ویژه دانست و گفت : عدالت آموزشی یکی از رویکردهای مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که در اولویت برنامه ها قرار دارد.
وی تصریح کرد : سند تحول محور تمامی فعالیتهای آموزش و پرورش است و مسیرحرکت آموزشی و پرورشی باید به سمت تعالی باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش در ادامه افزود : ایجاد روحیه نشاط و شادابی زمینه ساز یادگیری است و ارزشیابی توصیفی برای دانش اموزان در اجرای این امر اثرگذار است .
گفتنی است در این نشست دانشجو معلمان و معلمان جوان استان نیز در یک فضای صمیمی به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

آدرس کوتاه :