نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان برگزارشد

نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان برگزارشد


رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش درنشست شورای معاونین استان یزد گفت : استان یزد با تکیه بر دانش فرزندانش قطب اول اقتصادی کشور شده استو به تعبیری یزد، ژاپن ایران است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " خسرو ساکی " در این نشست اظهار داشت : استان یزد الگو و نمونه درعرصه موفقیت های تحصیلی دانش آموزان است و باید تبادل نظر و همفکری و هم اندیشی  در زمینه مباحث آموزشی استان جهت ارائه راهکارهایی برای توسعه و تعالی کشور انجام شود .

وی با اشاره به اینکه برای طالبان علم و موفقیت در کشور، سکان داری موفقیت های علمی استان یزد مورد توجه است افزود : مدیران و معلمان فرهیخته دیگر استانها علاقه مند به راز و رمز این سکان داری هستند و برای کسب تجربه و گرفتن الگو می خواهند به یزد بیایند تا چگونگی عملکرد یزد را الگو قرار دهند .

ساکی فرهنگ اجتماعی حاکم بر استان را زمینه ساز رشد و شکوفایی آینده سازان استان دانست و گفت : تحصیل درسبد خانوار استان جایگاه ویژه ای دارد که این حمایت زمینه ساز رشد و پیشرفت استان خواهد شد .

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت افزود : مهم ترین عنصر دانایی است و ملتی که زمینه علم و دانش را در فرزندانشان قرار دهند بزرگترین سرمایه را در اختیار آنها قرار داده اندکه در استان یزد به خوبی تشخیص داده و به مرحله عمل رسیده است .

ساکی با اشاره به اینکه استان یزد، ژاپن ایران است تصریح کرد : یزد با تکیه بر دانش فرزندانش قطب اول اقتصادی کشور شده است و همه ملت ایران از این فرهنگ برای اولویت دادن علم و دانش درس بگیرند و کشور را به جایگاهی برسانند که شان ایران است .

وی تاکید کرد : نام ایران باید برای همیشه در تاریخ و تمدن جهان بدرخشد و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه همه چیز دانش بنیان شود .

این مقام مسئول گفت : سنجش و ارزشیابی تحصیلی به عنوان جزء جدایی ناپذیر فرایند یاددهی و یادگیری مطرح است و مهم ترین عامل اصلاح بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی است که در سه هدف سنجش برای یادگیری، سنجش همراه آموزش وسنجش تشخیصی بیان می شود.

ساکی با اشاره به اینکه باید به سنجش نگاه تخصصی داشته باشیم افزود : یکی از وظایف ادارات سنجش و ارزشیابی برگزاری امتحانات با صحت و دقت است .

وی مطالبات مقام عالی وزارت از سنجش را تجدید نظر در مدل سنجش حافظه محوری شناخت دانش و معلومات و عدم توجه به نگرش و مهارت ها و سنجشی که تمام ساحت های 6 گانه سند تحول بنیادین را برای ما بسنجد و گزارش دهد .

ساکی دومین مطالبه مقام عالی وزارت مدل ارزشیابی نظام آموزشی از سطح مدرسه تا وزارتخانه که در تحقق اهداف مدرسه چه سطحی دارد و هر مدیری بتواند جایگاه خودش را بشناسد و حرکت و برنامه های خودش را در این زمینه اعلام کند

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در ادامه عوامل ممتاز بودن جایگاه آموزش و پرورش استان را استعداد دانش آموزان توانمند، تلاش و سختکوشی مردمان کویر نشین، حمایت والدین و خانواده ها نسبت به سرنوشت فرزندانشان و مدیران و معلمان دلسوز استان بیان کرد .

" عباسعلی دانافر " وجود مجمع خیرین مدرسه ساز استان  در راس کشور ، مباحث اعتقادی، دینی و اخلاقی و همچنین توجه به آموزش از دیگر عوامل شکل گیری جایگاه ممتاز آموزشی استان در کشور است .

وی تصریح کرد : توجه به تعلیم و تربیت تمام ساحتی مسئولیت آموزش و پرورش را سنگین میکند که نه تنها باید جایگاه را حفظ کنیم بلکه باید به صورت متوازن ساحت های دیگر را هم ارتقاء دهیم .

 

آدرس کوتاه :