نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای آموزش وپرورش با موضوع تکریم مقام معلم

استانداریزد: معلمان انسان سازند ووقتی انسان ساخته شود همه چیز ساخته می شود


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد اولین نشست شورای آموزش و پرورش استان به ریاست استانداریزد، تعدادی از فرمانداران یا معاونان آنان درشهرستانها ، روسا و معاونین مراکز دانشگاهی یزد  سایر اعضا درپژوهشکده تعلیم و تربیت برگزارشد .

دراین نشست استانداریزد با اشاره به دستور کار جلسه به بحث پیرامون اهمیت ، جایگاه و مقام معلم درجامعه پرداخت وگفت : معلمان انسان سازند و وقتی انسان ساخته شود همه چیز ساخته می شود .

"سید محمد میرمحمدی "معلمان را پرورش دهندگان استعدادهای نهفته ، گوهر و جوهره انسانی دانست وگفت : معلمان پرورش دهنده همان جوهره الهی هستند که خدا به خاطر همین جوهره،  انسان را خلیفه خود برروی زمین قرارداده است.

وی نقش الگوئی معلمان را یادآورشد واظهار داشت معلمان الگوی ادبی ، فرهنگی ، اجتماعی و اعتقادی هستند و از یک معلم انتظار می رود آثار وجودی ، رفتار و تاثیراتش در ارتباط با مسائل مختلف به نحوی باشد که دانش آموزانی که توسط وی پرورش می یابند از خصائص و ویژگی های والای انسانی برخوردارباشند.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان تکریم وتجلیل از مقام معلم را وظیفه همه آحاد جامعه دانست وافزود : انجمن اولیا ومربیان ، تشکل های دانش آموزی ، بازاریان ، دانشگاهیان ، پزشکان ، مهندسان و تمام کسانی که از محضر معلمان بهره برده اند باید در تکریم ، تجلیل و بزرگداشت مقام معلم نقش ایفا کنند .

مدیرکل آموزش و پرورش : رویکرد برنامه های بزرگداشت مقام معلم مدرسه محوری است

درابتدای این نشست مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد موفقیت ها ی آموزش و پرورش درسال گذشته را برشمرد و با مرور چالش های موجود افزود : هرچند درسال گذشته با کمبود منابع روبرو بودیم ولی مردم و خیرین با همراهی خود به یاری آموزش و پرورش آمدند.

"احمد شیرزاد " پرداخت نشدن بخشی از مطالبات اجتناب ناپذیر فرهنگیان از دیگر چالش های دستگاه تعلیم و تربیت ذکرکرد و افزود: دراین رابطه علاوه بر پیگیری های قبلی ، اخیرا نیز استاندار محترم با ارسال نامه ای به وزاری کشور و آموزش وپرورش پیگیر موضوع شدند

وی با اشاره به پیش رو بودن هفته بزرگداشت مقام معلم از تغییر رویکرد انتخاب معلم نمونه در استان خبرداد و گفت : انتخاب معلم نمونه با معیارهای کمی و امتیاز بندی همواره مورد انتقاد معلمین قرارداشت ولذا این روش امسال مورد استفاده قرار نخواهد گرفت

ایشان رویکرد برنامه های بزرگداشت این هفته را با محوریت مدارس دانست وخاطرنشان کرد : این مدارس هستند که توسط تشکل های دانش آموزی ، اعضای انجمن اولیا ومربیان و مشارکت سایر نهادهای دولتی وغیر دولتی شیوه و برنامه های تجلیل از مقام و منزلت معلم را برنامه ریزی و اجرا خواهند کرد.

شیرزاد افزود: جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز نیز امسال با رویکرد مدرسه ای انجام می شود و دانش آموزان ، مربیان و اولیای 450 مدرسه خیری استان در 15 اردیبهشت ماه از خیر یا خیرین مدرسه خود تجلیل می کنند .

درادامه این نشست دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم استان ، تعدادی از فرمانداران و تنی چند از روسا ومعاونین دانشگاههای استان و چند تن از اعضای شورای آموزش وپرورش دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در خصوصو برنامه های بزرگداشت مقام معلم بیان کردند