حداقل کردن حداکثر

نرخ رشد سه و يك دهم درصدي باسوادي نشان دهنده حركت استان به سمت آگاهي، تحول و پويايي بيشتر است

استاندار يزددرنشست شورای پشتیبانی سوادآموزی استان
استاندار گفت: در كشور ما به ويژه در سالهاي اخير و در دولت تدبير و اميد، گامهاي بسيار اساسي در زمينه كاهش بيسوادي برداشته شده و اين امر ميتواند در رشد و توسعه جامعه و افزايش كرامت انساني افراد موثر باشد و جامعه را به سمت تحول و پويايي به پيش برد.به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سيد محمد ميرمحمدي پيش از ظهر چهارشنبه 15 شهريورماه 1396 در جلسه شوراي پشتيباني سوادآموزي استان كه با حضور معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان سوادآموزي كشور در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد، ضمن گراميداشت اعياد ميلاد امام هادي(ع) و عيد غدير خم و دهه ولايت و امامت، ياد و خاطره دانش آموزاني كه در سانحه اخير واژگوني اتوبوس كشته شدند را گرامي داشت و براي حادثه ديدگان آرزوي شفاي كامل نمود و ابراز اميدواري كرد كه با دقت نظر، مسئوليت پذيري و برنامه ريزي مناسب، در آينده شاهد چنين حوادث تلخي در كشور نباشيم.
استاندار يزد، سواد را ظرفيت سازي براي دريافت و مبادله اطلاعات و آگاهي دانست  و خاطر نشان كرد: باسوادي بديهي ترين حق هر فرد است و اگر اين ظرفيت در انسان ايجاد نشود، به طور قطع در مسير زندگي به مشكل خواهد خورد و هرچه اين ظرفيت با بهره گيري از تكنولوژي و امكانات افزايش يابد، در امر باسوادي افراد موفق تر خواهيم بود.
وي حق بهره مندي از سواد براي هر فرد را ، حقي مورد تاكيد در قانون اساسي جمهوري اسلامي و آموزش و پرورش دانست و افزود: در قرآن كريم نيز توصيه هاي موكدي به انسان براي آموختن و دانستن شده و اين جايگاه رفيع سوادآموزي را نشان مي دهد.
رييس شوراي پشتيباني سوادآموزي استان خاطر نشان نمود: براي موفقيت در كاهش ميزان بي سوادي ، بايد ابتدا احساس بهره مندي از سواد را در افراد بي سواد افزايش دهيم تا هر فرد بي سواد ، نياز به باسواد شدن را در وجود خود حس كند و آنگاه اين امر ، انگيزه اي در افراد خواهد بود تا براي رفع اين نياز، اقدام كنند و بديهي است كه همه دستگاه ها بايد بكوشند تا ابتدا اين نياز در افراد بيسواد احساس و آنگاه در وجودشان براي رفع اين نياز، ايجاد انگيزه شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه از همه دستگاه هاي ذيربط در بحث سوادآموزي خواست تا به منظور الگوبرداري مناسب و معرفي سوادآموزان موفق به جامعه و تشويق بيسوادان به پيمودن اين مسير، موفقيتها و نقش آفريني هاي افراد سوادآموز به طور مناسب و فراگير در جامعه تبليغ شده و بازتاب يابد تا الگوسازي موثري در اين خصوص صورت گيرد و منجر به ايجاد انگيزه مناسب در ديگر بيسوادان براي سوادآموزي گردد.
استاندار آنگاه به موضوع نقش آفريني استان در بحث باسوادنمودن اولياء دانش آموزان پرداخت و خاطر نشان نمود: قدم بسيار بزرگي كه استان يزد در زمينه سوادآموزي برداشت، حركت در مسير باسوادي اولياء دانش آموزان بود و اين اقدام ميتواند نقش بسزايي در همراهي اولياء با دانش آموزان و پشتيباني از آنها در مسير تحصيل و زندگي داشته و از منظر روحي و رواني نيز، براي خانواده عزت و اعتماد به نفس بيشتري به همراه داشته باشد.
وي در خصوص موضوع آموزش سواد به جامعه معلولين تاكيد كرد: نبايد در اين خصوص ميان فرد معلول و ديگر افراد جامعه فاصله اي متصور شد چرا كه معلولين نيز از حرمت و كرامت برخوردارند و بايد به مانند ديگر افراد و در همان محيط آموزشي منتهي با ابزار و امكانات ويژه در معرض سواد آموزي قرار گيرند تا استعدادهاي ناب آنها شكوفا شود و بتوانند در مسير تعالي جامعه نقش آفريني كنند.
ميرمحمدي در ادامه خاطر نشان نمود: در كشور ما به ويژه در سالهاي اخير و در دولت تدبير و اميد، گامهاي بسيار اساسي در زمينه كاهش بيسوادي برداشته شده و اين امر ميتواند در رشد و توسعه جامعه و افزايش كرامت انساني افراد موثر باشد و جامعه را به سمت تحول و پويايي به پيش برد.
استاندار آنگاه، دستيابي به نرخ رشد سه و يك دهم درصدي باسوادي در استان را اقدامي بسيار ارزشمند خواند وسپس به لزوم سوادآموزي به مهاجرين و اتباع خارجي نيز تاكيد كرد و گفت: همه امكانات بايد در خدمت همه كساني باشد كه نياز به باسواد شدن دارند و در اين مسير نبايد تفاوتي ميان افراد گذاشت چرا كه هر چه در زمينه باسوادي و آگاهي بخشي اقشار مختلف بكوشيم، در حقيقت به روند توسعه يافتگي و بالابردن ميزان مشاركت عمومي افراد در پيشرفت جامعه كمك كرده ايم و بنابراين اين يك امر ضروري و غير قابل اجتناب است.

آدرس کوتاه: