نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتايج مسابقات رشته دو و میدانی دانش آموزان دختر استان اعلام شد


 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این مسابقات با حضور 18 تیم و باشرکت بیش از 150 بازیکن درسه مقطع تحصیلی در پیست شهید نصیری برگزارشد .

نتایج تیمی دوره ابتدایی مقام اول: تیم ناحیه دو مقام دوم: تیم اردکان – مقام سوم: تیم ناحیه یک

      نتایج تیمی دوره اول متوسطه مقام اول:تیم ناحیه دو– مقام دوم:تیم ناحیه یک – مقام سوم: تیم اردکان

    نتایج تیمی دوره دوم متوسطه مقام اول: تیم ناحیه دو– مقام دوم: تیم ناحیه یک – مقام سوم: تیم اردکان

نتایج انفرادی مسابقات دوومیدانی دوره ابتدایی نیز به شرح ذیل می باشد:

رديف

نام ونام خانوادگي

شهرستان

ماده

مقام

1

فاطمه بابایی

اردکان

100متر

اول

2

نگین ترکی

ناحیه دو

100متر

دوم

3

زهرا حفظی

ناحیه یک

100متر

سوم

4

مهسا گرجی

ناحیه دو

600 متر

اول

5

کیمیا عبدالهی

ناحیه دو

600 متر

دوم

6

مهدیه بصیری

ناحیه یک

600 متر

سوم

7

زهرا حفظی

ناحیه یک

پرتاب توپ

اول

8

مهدیه فتوحی

زارچ

پرتاب توپ

دوم

9

حدیث حیادی

اشکذر

پرتاب توپ

سوم

10

مرضیه همتی

ناحیه دو

پرتاب وزنه

اول

11

الهه محمودی

اردکان

پرتاب وزنه

دوم

12

یاسمن سلطانی

ناحیه یک

پرتاب وزنه

سوم

13

مهسا گرجی

ناحیه دو

پرش طول

اول

14

فاطمه طاهری نیا

ناحیه دو

پرش طول

دوم

15

فاطمه بابایی

اردکان

پرش طول

سوم

16

هانیه خاور

اردکان

پرش ارتفاع

اول

17

کیمیا عبدالهی

ناحیه دو

پرش ارتفاع

دوم

18

زهرا مویی

مهریز

پرش ارتفاع

سوم

19

ویستا خسرویانی

ناحیه دو

امدادی 100*4

اول

20

نگین ترکی

ناحیه دو

امدادی 100*4

اول

21

کیمیا عبدالهی

ناحیه دو

امدادی 100*4

اول

22

مهسا گرجی

ناحیه دو

امدادی 100*4

اول

23

سعیده نوروزی

اردکان

امدادی 100*4

دوم

24

فاطمه بابایی

اردکان

امدادی 100*4

دوم

25

مطهره حیدری

اردکان

امدادی 100*4

دوم

26

هانیه خاور

اردکان

امدادی 100*4

دوم

27

زهرا حفظی

ناحیه یک

امدادی 100*4

سوم

28

فاطمه خبیری

ناحیه یک

امدادی 100*4

سوم

29

مهدیه بصیری

ناحیه یک

امدادی 100*4

سوم

30

هانیه تفاحی

ناحیه یک

امدادی 100*4

سوم

 

 

نتایج انفرادی مسابقات دوومیدانی متوسطه دوره اول

 

رديف

نام ونام خانوادگي

شهرستان

ماده

مقام

1

ساناز امیری پور

ناحیه یک

100متر

اول

2

شیرین اخوان

ناحیه دو

100متر

دوم

3

الهه کوه پیمایی

اردکان

100متر

سوم

4

میترا میرزایی

ناحیه یک

800 متر

اول

5

سمیرا کردعلی

ناحیه دو

800 متر

دوم

6

آرمینا احمدی

ناحیه یک

800 متر

سوم

7

زهرا دهقان منشادی

ناحیه دو

1500 متر

اول

8

مهلا رضایی

اردکان

1500 متر

دوم

9

سارا ناصری

ابرکوه

1500 متر

سوم

10

صدیقه مزیدی

ناحیه یک

پرتاب وزنه

اول

11

مهناز شکوهمند

مهریز

پرتاب وزنه

دوم

12

الناز برهان

ناحیه دو

پرتاب وزنه

سوم

13

زهرا عابدیان

اردکان

پرش طول

اول

14

ساناز امیری پور

ناحیه یک

پرش طول

دوم

15

الهام سرکار

ناحیه یک

پرش طول

سوم

16

مهدیه شعبانی

ناحیه یک

پرش ارتفاع

اول

17

آرمینا احمدی

ناحیه دو

پرش ارتفاع

دوم

18

زهرا دهقان منشادی

ناحیه دو

پرش ارتفاع

سوم

19

فرشته کفاش

ناحیه دو

100 متر با مانع

اول

20

الهام سرکار

ناحیه یک

100 متر با مانع

دوم

21

مرجان بهرمن

اردکان

100 متر با مانع

سوم

22

ساناز امیری پور

ناحیه یک

امدادی 100*4

اول

23

صدیقه مزیدی

ناحیه یک

امدادی 100*4

اول

24

الهام سرکار

ناحیه یک

امدادی 100*4

اول

25

میترا میرزایی

ناحیه یک

امدادی 100*4

اول

26

سمیرا کردعلی

ناحیه دو

امدادی 100*4

دوم

27

آرمینا احمدی

ناحیه دو

امدادی 100*4

دوم

28

شیرین اخوان

ناحیه دو

امدادی 100*4

دوم

29

زهرا دهقان منشادی

ناحیه دو

امدادی 100*4

دوم

30

الهه کوه پیمایی

اردکان

امدادی 100*4

سوم

31

زهرا عابدیان

اردکان

امدادی 100*4

سوم

32

مرجان بهرمن

اردکان

امدادی 100*4

سوم

33

مهلا رضایی

اردکان

امدادی 100*4

سوم

 

 

نتایج انفرادی مسابقات دوومیدانی متوسطه دوره دوم

رديف

نام ونام خانوادگي

شهرستان

ماده

مقام

1

یاسمن معاون

ناحیه دو

100متر

اول

2

یکانه میرحسینی

ناحیه دو

100متر

دوم

3

رزا امید خدایی

ناحیه دو

100متر

سوم

4

محبوبه بارانی

ناحیه دو

800 متر

اول

5

مریم کاظمی

ناحیه دو

800 متر

دوم

6

فاطمه خباززاده

ناحیه یک

800 متر

سوم

7

نیایش جوادی

ناحیه یک

100 متر مانع

اول

8

زینب بدوی

اردکان

100 متر مانع

دوم

9

پریسا طباطبایی

ناحیه یک

100 متر مانع

سوم

10

فاطمه رفاهی مقدم

ناحیه دو

پرتاب وزنه

اول

11

بتول دهقانی

ناحیه یک

پرتاب وزنه

دوم

12

محبوبه بارانی

ناحیه دو

پرتاب وزنه

سوم

13

یاسمن معاون

ناحیه دو

پرش طول

اول

14

یگانه میرحسینی

ناحیه دو

پرش طول

دوم

15

فاطمه خباززاده

ناحیه یک

پرش طول

سوم

16

مریم کاظمی

ناحیه دو

پرش ارتفاع

اول

17

رزا امیدخدایی

ناحیه دو

پرش ارتفاع

دوم

18

پریسا طباطبایی

ناحیه یک

پرش ارتفاع

سوم

19

فاطمه راهپیما

اردکان

1500متر

اول

20

فاطمه کریمی

ابرکوه

1500 متر

دوم

21

فاطمه رفاهی مقدم

ناحیه دو

1500 متر

سوم

22

یگانه میرحسینی

ناحیه دو

امدادی 100*4

اول

23

رزا امید خدایی

ناحیه دو

امدادی 100*4

اول

24

یاسمن معاون

ناحیه دو

امدادی 100*4

اول

25

محبوبه بارانی

ناحیه دو

امدادی 100*4

اول

26

نیایش جوادی

ناحیه یک

امدادی 100*4

دوم

27

فاطمه خباززاده

ناحیه یک

امدادی 100*4

دوم

28

بتول دهقان

ناحیه یک

امدادی 100*4

دوم

29

پریسا طباطبایی

ناحیه یک

امدادی 100*4

دوم

30

مریم فتوحی

اردکان

امدادی 100*4

سوم

31

زینب بدوی

اردکان

امدادی 100*4

سوم

32

فاطمه موسوی

اردکان

امدادی 100*4

سوم

33

فائزه حیدری

اردکان

امدادی 100*4

سوم