مهم ترین سرمایه یک جامعه نیروی انسانی است

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد:
مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در دیدار با رئیس بنیاد نخبگان استان یزد گفت : مهم ترین سرمایه یک جامعه نیروی انسانی است که صنعت و تکنولوژی را به پیشرفت می رساند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر" دراین دیدار اظهار داشت : سرمایه و صنعت در صورت داشتن نیروی انسانی کارآمد می تواند توسعه زا باشد و همکاری دستگاههای مختلف در این راستا می تواند کمک زیادی به تحقق این امر داشته باشد.

وی با اشاره به مهاجر پذیری بودن یزد افزود: مهاجرین استان اغلب از قشر کارگر هستند و مهاجرت‌هایی هم که از استان صورت می‌گیرد قشر نخبگان‌اند و در حمایت و ماندگاری این نخبگان باید تمام توان خودرا به کار گیریم .

دانافر تصریح کرد: بنیاد نخبگان می‌تواند حلقه اتصال بین دستگاه‌های اجرایی و نخبگان

جامعه باشد و این دیدگاه مسئولیت و وظیفه این بنیاد را سنگین تر می کند .

مدیر کل آموزش و پرورش استان در ادامه به اجرای طرح شهاب در مدارس استان اشاره کرد و افزود : در برنامه ملی شهاب توجه به استعدادهای دانش آموزان و هدایت این استعدادها و فراهم کردن بستر مناسب برای شکوفا شدن آن مد نظر قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: معلمان در این طرح دانش‌آموزان با استعدادهای برتر را شناسایی می‌کنند و با آموزش و تکالیف بیشتر آنها را راهنمایی می‌کنند تا زمینه رشد استعدادهای آنها را فراهم آورند و آنها را به برنامه‌های جنبی سوق می‌دهند.

 

آدرس کوتاه: