نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون توسعه منابع و پشتیبانی :

ایثار معلمان در تمامی مدارس جلوه گر است / معیارهای مادی نمی تواندپاسخگویی زحمات معلمان باشد.


معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام معلم از زحمات همه فرهنگیان استان تقدیر کرد وگفت : مدارس عرصه تلاش ، سخت کوشی و ایثار معلمان استان است و جلوه های زیادی از این ایثار و ازخودگذشتگی را درمدارس استان می توان مشاهده کرد .
"علی دهقان بهابادی " با یادآوری این نکته که زبان و قلم از قدردانی زحمات معلمان عاجز است افزود:  با معیارهای مادی نمی توان این فداکاری و ایثار را اندازه گرفت و یا مورد تقدیر و تجلیل قرار داد .
"دهقان بهابادی"  با یادآوری پیشینه درخشان تعلیم و تربیت استان یزد ، نقش معلمان به ویژه پیشکسوتان فرهنگی در کسب افتخارات آموزش و پرورش را ستود و افزود : معلمان یزدی خصیصه سخت کوشی یزدی ها را به خوبی درعمل نشان داده اند و سعی کرده اند این ویژگی ارزشمند را به  دانش آموزان استان و آینده سازان این دیار منتقل کنند.
وی فرهنگ سازی برای تکریم و تجلیل از مقام معلم را وظیفه همگانی جامعه دانست وافزود : حضور و همراهی تشکل ها ، گروههای مردمی ، خانواده ها ، شخصیت ها و افراد تاثیر گذار برای تقدیر از معلمان درمدارس موجب می شود دانش آموزان امروز نیز توجه و حساسیت بیشتری به این موضوع نشان دهد .